All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Online Dictionary Slovak-English: Enter keyword here!
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
New verified translationsPage 1
Date SlovakEnglishChecked by   
Jan.23filmlit.F Harry Potter a Tajomná komnata [Joanne K. Rowlingová]Harry Potter and the Chamber of Secrets [Joanne K. Rowling]geo pos
Jan.23premrštene {adv} [nadmerne, prehnane]excessivelypos geo
Jan.23neprimeranosť {f} [nadmernosť]excessivenesspos geo
Jan.23neprimeraný {adj} [nadmerný]excessivepos geo
Jan.23premrštený {adj} [nadmerný, prehnaný]excessivepos geo
Jan.23vydieračka {f}extortioner [female]pos geo
Jan.23vydierač {m}extortionerpos geo
Jan.23vydieračka {f}extortionist [female]pos geo
Jan.23vydierač {m}extortionistpos geo
Jan.23vytiahnuť n-čo z n-ho [dok.] [nečestne vymámiť]to extort sth. from sb.pos geo
Jan.23vylákať n-čo od n-ho [dok.] [nečestne]to extort sth. from sb.pos geo
Jan.23vymámiť n-čo od n-ho [dok.] [nečestne]to extort sth. from sb.pos geo
Jan.23premrštenosť {f}excessivenesspos geo
Jan.23mineral. analcím {m}analcimemic pos
Jan.23anat. nechtové lôžko {n}nail bedren pos
Jan.23nechtový {adj}nail [attr.]ren pos
Jan.23falošné meno {n}aliasMix mic
Jan.23nedôverovať n-mu/ n-čomu [nedok.]to be distrustful of sb./sth.Mix pos
Jan.23nedôverčivý {adj}distrustfulMix pos
Jan.23nemajúci dôveru k n-mu/ n-čomu {adj}distrustful of sb./sth.Mix pos
Jan.23nedôverujúci n-mu/ n-čomu {adj}distrustful of sb./sth.Mix pos
Jan.23Tušil som to.I suspected it.Mix pos
Jan.23tušiť n-čo [nedok.] [mať podozrenie, hl. na niečo neblahé]to suspect sth.Mix pos
Jan.23zo zámoria {adv}from overseasMix pos
Jan.23pasca {f} [policajná operácia]sting [coll.] [trap set up by the police]Mix pos
Jan.23zúžiť n-čo [dok.] [zredukovať: výber ap.]to narrow sth. downMix pos
Jan.23zredukovať n-čo [dok.]to narrow sth. downMix pos
Jan.23postačujúci {adj}satisfactoryMix pos
Jan.23pestrosť {f} [rozmanitosť]varietyMix pos
Jan.23obchodný spoločník {m}business associateMix pos
Jan.23všemožne {adv}in every possible wayMix pos
Jan.23všemožne {adv}in all possible waysMix pos
Jan.23čakať na svoju príležitosť [dok.]to wait in the wings [idiom]Mix pos
Jan.23zásady {pl} [morálne]standards {pl}Mix pos
Jan.23norma {f}standardMix pos
Jan.23nekompromisnosť {f}uncompromisingnessMix pos
Jan.23nekompromisne {adv}uncompromisinglyMix pos
Jan.23nekompromisný {adj}uncompromisingMix pos
Jan.23zapôsobiť na n-ho (šarmom) [dok.]to charm sb.Mix pos
Jan.23nadchnúť n-ho [dok.]to charm sb.Mix pos
Jan.23okúzliť n-ho [dok.] [kniž.]to charm sb.Mix pos
Jan.23očariť n-ho [dok.]to charm sb.Mix pos
Jan.23šport posilka {f} [ľud.] [posilňovňa]gym [for working out]Mix pos
Jan.23čiže [inak povedané]alias [otherwise called]Mix pos
Jan.23inými slovami {adv}alias [otherwise called]Mix pos
Jan.23alias [inak nazývaný, inak povedané]alias [otherwise called]Mix pos
Jan.23pseudonym {m}aliasMix pos
Jan.22založiť n-čo [dok.] [zriadiť]to set sth. up [establish]ren Mix
Jan.22vytvoriť n-čo [dok.] [zriadiť]to set sth. up [establish]ren Mix
Jan.22zriadiť n-čo [dok.]to set sth. up [establish]ren Mix
Previous page   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   Next page
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement