All Languages    |   EN   SV   IS   RU   IT   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   FI   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   PT   CS   HR   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Online Dictionary Slovak-English: Enter keyword here!
 ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
New verified translationsPage 1
Date SlovakEnglishChecked by   
Nov.21Reopened! vedieť to s n-ým [nedok.]to have a way with sb.ren
Nov.19myt.nábož. Hermes {m} [aj: Hermés]Hermesren Mix bom
Nov.19myt.nábož. Poseidón {m} [aj: Poseidon]Poseidonren Mix bom
Nov.19myt.nábož. Zeus {m}Zeusren fle bom
Nov.17pelech {m} [aj obr.: úkryt na nelegálnu činnosť]den [also fig.: place of concealment for illegal activities]fle Mix
Nov.17izbička {f} [v dome al. byte na ničím nerušený oddych]denfle Mix
Nov.17pracovňa {f} [súkromná v dome al. v byte]denfle Mix
Nov.17vplyv {m}juice [sl.] [influence, power]fle Mix
Nov.17tušiť [nedok.]to sensefle Mix
Nov.17cítiť [nedok.] [inštinktívne]to sensefle Mix
Nov.17predpuberta {f}prepubescencefle Mix
Nov.17prepuberta {f}prepubescencefle Mix
Nov.17prepubescencia {f}prepubescencefle Mix
Nov.17puberta {f}pubescencefle Mix
Nov.17pubescencia {f}pubescencefle Mix
Nov.17prepubescentný {adj}prepubescentfle Mix
Nov.17prepubertálny {adj}prepubescentfle Mix
Nov.17predpubertálny {adj}prepubescentfle Mix
Nov.17dospievajúci {adj}pubescentfle Mix
Nov.17pubescentný {adj}pubescentfle Mix
Nov.17pubertálny {adj}pubescentfle Mix
Nov.17práv. reťaz {f} dôkazovchain of custodyfle Mix
Nov.17fyz. Faradayova klietka {f}Faraday cagefle Mix
Nov.17vzduchotesný {adj}airtightfle Mix
Nov.17comp. snímkový výpis {m} [kópia momentálneho stavu pamäte]snapshotfle Mix
Nov.17foto momentka {f} [momentná snímka]snapshotfle Mix
Nov.17práv. právna zástupkyňa {f}counsel [female]fle Mix
Nov.17práv. právny zástupca {m}counselfle Mix
Nov.17internet nevyžiadaná pošta {f}junk mailfle Mix
Nov.17comp.hry pákový ovládač {m}joystickfle Mix
Nov.17comp. komp {m} [sl.] [počítač]computerfle Mix
Nov.17comp. prihlásenie {n}log infle Mix
Nov.17comp. prihlásenie {n}log onfle Mix
Nov.17comp. prihlásenie {n}loginfle Mix
Nov.17comp. nalogovať sa [dok.] [prof. žargón]to log infle Mix
Nov.17comp. prihlásenie {n}logonfle Mix
Nov.17comp. nalogovať sa [dok.] [prof. žargón]to log onfle Mix
Nov.17comp. prihlásiť sa [dok.]to log onfle Mix
Nov.17automot. črep {m} [han.] [staré auto, hl. v zlom stave]banger [Br.] [old car in bad condition]fle Mix
Nov.17automot. kára {f} [han.] [staré auto, hl. v zlom stave]banger [Br.] [old car in bad condition]fle Mix
Nov.17automot. rachotina {f} [han.] [staré auto v zlom stave]banger [Br.] [old car in bad condition]fle Mix
Nov.17priebežne informovať n-ho [dok./nedok.]to keep sb. postedfle Mix
Nov.17obrátiť sa na n-ho [nedok.] [hl. s prosbou o pomoc ap.]to reach out to sb. [esp. Am.] [seeking help etc.]fle Mix
Nov.17odrazový mostík {m} [obr.] [ku kariére ap.]stepping stone [fig.] [to a career etc.]fle Mix
Nov.17pri výkone službyin the line of dutyfle Mix
Nov.17heroizmus {m}heroics {pl}fle Mix
Nov.17hrdinstvo {n}heroics {pl}fle Mix
Nov.17sizyfovská práca {f}Sisyphean taskfle Mix
Nov.17sizyfovský {adj}Sisypheanfle Mix
Nov.17myt. Sizyfos {m}Sisyphusfle Mix
Previous page   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   Next page
back to top | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | contact
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Remove Ads