All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: to include sb sth in sth
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

to include sb sth in sth in other languages:

Add to ...

Dictionary Slovak English: to include sb sth in sth

Translation 1 - 50 of 3536  >>


Slovak

» Restrict search to this language


English

» Restrict search to this language

zaradiť n-ho/ n-čo do n-čoho [dok.]to include sb./sth. in sth.
začleniť n-ho/ n-čo do n-čohoto include sb./sth. in sth.
Partial Matches
uprednostňovať n-ho/ n-čo pred n-ým/ n-čím [nedok.]to prefer sb./sth. to sb./sth.
ochrániť n-ho/ n-čo pred n-ým/ n-čím [dok.]to protect sb./sth. from sb./sth.
pomýliť si n-ho/ n-čo s n-ým/ n-čím [dok.]to mix up sb./sth. with sb./sth.
pomenovať n-ho/ n-čo po n-kom/ n-čomto name sb./sth. after sb./sth.
chrániť n-ho/ n-čo pred n-ým/ n-čímto guard sb./sth. from sb./sth.
považovať n-ho/ n-čo za n-ho/ n-čo [nedok.]to look on sb./sth. as sb./sth.
odlíšiť n-ho/ n-čo od n-ho/ n-čoho [dok.]to differentiate sb./sth. from sb./sth.
n-o/ n-čo nemusí [nedok.]sb./sth. may not [sth. is not necessary]
naviesť n-ho na n-čo [dok.]to put sb. up to sth. [to encourage to do sth.]
vyzdvihnúť n-ho/ n-čo [dok.] [prísť po n-ho/ n-čo]to pick up sb./sth. [give sb. a lift, collect sth.]
mať n-čo spoločné s n-ým/ n-čím [nedok.]to have sth. in common with sb./sth.
na pamiatku n-ho/ n-čohoin memory of sb./sth.
opovrhovať n-ým/ n-čím [nedok.]hold sb./sth. in contempt
na pamiatku n-ho/ n-čoho {adv}in remembrance of sb./sth.
v zhode s n-ým/ n-čímin accord with sb./sth.
na počesť n-ho/ n-čohoin honour of sb./sth. [Br.]
na počesť n-ho/ n-čohoin honor of sb./sth. [Am.]
práv. obviniť n-ho z účasti na n-čom [dok.]to implicate sb. in sth.
vzbudiť záujem v n-kom o n-čo [dok.]to interest sb. in sth.
mať na mysli n-ho/ n-čo [nedok.]to have sb./sth. in mind
urobiť n-čo namiesto n-ho [dok.]to do sth. in sb.'s stead
práv. poukázať na účasť n-ho na n-čom [dok.]to implicate sb. in sth.
vkladať dôveru do n-ho/ n-čoho [nedok.]to put trust in sb./sth.
dať n-čo na starosť n-mu [dok.]to give sth. in charge to sb.
nemať nič spoločné s n-ým/ n-čím [nedok.]to have nothing in common with sb./sth.
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [attitudes etc.]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [attitudes etc.]
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [feelings etc.]
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [feelings etc.]
byť povinnosťou n-ho [, aby urobil n-čo]to be incumbent on / upon sb. [to do sth.]
zistiť n-čo [dok.]to work out sth. [find the answer to sth.]
pomáhať n-mu v / pri n-čom / s n-čím [nedok.]to assist sb. in / with sth.
vtesnať n-ho/ n-čo do n-čoho [dok.] [časového plánu ap.]to fit sb./sth. in
prísť na n-čo [dok.]to work out sth. [find the answer to sth.]
odev um. štýlovo {adv}in style [postpos.] [fitting the style of sth.]
odev um. štýlovýin style [postpos.] [fitting the style of sth.]
mať n-čo za lubom [nedok.]to be up to sth. [scheming sth. secret or mischievous]
prepočuť n-čo [dok.] [zámerne nereagovať na niečo povedané]to ignore sth. [sth. that is heard]
zoširoka rozoberať n-čo [nedok.] [hl. o n-čom nepríjemnom]to dwell on / upon sth. [esp. sth. unpleasant]
cítiť sa na n-čo [nedok.]to feel up to sth. [be confident in being able to do sth.]
stále sa vracať k n-čomu [nedok.] [hl. o n-čom nepríjemnom]to dwell on / upon sth. [esp. sth. unpleasant]
vyletieť na n-ho [dok.] [povedať n-mu n-čo prudko a zlostne]to snap at sb. [say sth. in an impatient and angry voice]
osopiť sa na n-ho [dok.] [povedať n-mu n-čo prudko a zlostne]to snap at sb. [say sth. in an impatient and angry voice]
deliť sa o n-ho / n-čo s n-ým [nedok.]to share sb. /sth. with sb.
vystríhať n-ho pred n-ým/ n-čím [nedok.]to caution sb. against sb./sth.
odporúčať n-ho/ n-čo n-mu [nedok.]to commend sb./sth. to sb. [formal]
varovať n-ho pred n-ým/ n-čímto caution sb. against sb./sth.
predstaviť n-ho/ n-čo n-mu [dok.]to introduce sb./sth. to sb.
Previous page   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=to+include+sb+sth+in+sth
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.230 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement