All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   FI   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: to have a bias towards sb sth
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

to have a bias towards sb sth in other languages:

Deutsch - Englisch
Add to ...

Dictionary Slovak English: to have a bias towards sb sth

Translation 601 - 650 of 3147  <<  >>


Slovak

» Restrict search to this language


English

» Restrict search to this language

Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
idióm prišiť n-mu n-čo (za golier) [dok.]to pin sth. on sb. [e.g. blame]
prehovárať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to prevail on / upon sb. to do sth.
robiť si prču z n-ho/ n-čoho [nedok.] [ľud.]to make fun of sb./sth.
rozoznať n-ho/ n-čo [dok.] [z dvojice, jedno od druhého]to tell sb./sth. apart
prehovoriť n-ho, aby urobil n-čo [dok.]to prevail on / upon sb. to do sth.
obrátiť sa na n-ho, aby urobil n-čo [dok.]to call on sb. to do sth.
byť zaťažený na n-ho/ n-čo [nedok.] [mať v obľube]to be partial to sb./sth.
dostať n-čo z n-ho [dok.] [získať informáciu, obyč. s námahou]to elicit sth. from sb.
vyzerať n-ho/ n-čo [nedok.] [či sa neobjaví]to look out for sb./sth. [to show up]
hádať sa s n-ým kvôli n-čomuto be at odds with sb. on / over sth.
idióm byť zajedno s n-ým v n-čomto see eye to eye with sb. on sth.
prebrať n-čo s n-ým [dok.] [ľud.: menej formálne]to take sth. up with sb. [coll.]
dostať sa do konfliktu s n-ým/ n-čím [dok.]to come into conflict with sb./sth.
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [attitudes etc.]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [attitudes etc.]
Unverified vyvyšovať n-ho/ n-čo [nedok.] [prikladať väčší význam, vyššiu hodnotu než v skutočnosti]to elevate sb./sth.
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [feelings etc.]
lipnúť na n-kom/ n-čom [nedok.] [mať silný vzťah k n-mu/ n-čomu]to adhere to sb./sth.
navádzať n-ho na n-čo [nedok.] [nebezpečné, nenáležité a pod.]to egg sb. on to do sth.
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [feelings etc.]
spomenúť si na n-ho/ n-čo [dok.] [začať myslieť na n-ho/ n-čo ]to think of sb./sth.
idióm tlačiť na n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to put the heat on sb. to do sth.
zveriť n-mu n-čo [nedok.] [peniaze, úlohu, tajomstvo ap.]to entrust sth. to sb. [money, task, secret etc.]
vtesnať n-ho/ n-čo do n-čoho [dok.] [časového plánu ap.]to fit sb./sth. in
pomáhať n-mu v / pri n-čom / s n-čím [nedok.]to assist sb. in / with sth.
napovedať n-mu [dok.]to give sb. a hint
pomôcť n-mu [dok.]to give sb. a hand
zviezť n-ho [dok.]to give sb. a ride
objať n-ho [dok.]to give sb. a hug
odviezť n-ho [dok.]to give sb. a ride
zatlieskať n-mu [dok.]to give sb. a hand [to applaud]
zastihnúť n-ho [dok.]to get a hold of sb.
počariť n-mu [dok.]to cast a spell on sb.
otravovať n-ho [nedok.]to be a nuisance to sb.
urobiť n-mu láskavosť [dok.]to do sb. a favour [Br.]
dať n-mu príučku [obr.]to teach sb. a lesson [fig.]
idióm udať n-ho [dok.]to drop a dime on sb. [coll.]
urobiť n-mu láskavosť [dok.]to do sb. a favor [Am.]
nastražiť [dok.] n-mu pascuto set a trap for sb.
usmiať sa na n-ho [dok.]to give sb. a smile
vziať n-ho do náručia [dok.]to give sb. a hug
idióm vybabrať s n-ým [dok.]to take sb. for a ride [coll.]
idióm vykývať s n-ým [dok.]to take sb. for a ride [coll.]
vyparatiť čertovinu n-mu [dok.]to play a trick on sb. [idiom]
byť na n-ho nahnevanýto be in a huff with sb.
idióm vztiahnuť ruku na n-ho [dok.]to lay a finger on sb.
pomôcť n-mu hore [dok.]to give sb. a leg up [idiom]
idióm strpčovať život n-mu [nedok.]to give sb. a hard time [coll.]
durdiť sa na n-ho [nedok.]to be in a huff with sb.
idióm prihovoriť sa za n-ho [dok.]put a good word for sb.
Previous page   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=to+have+a+bias+towards+sb+sth
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.535 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers