All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   HU   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   IS   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: to fault sb sth
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

to fault sb sth in other languages:

Deutsch - Englisch
Add to ...

Dictionary Slovak English: to fault sb sth

Translation 601 - 650 of 2931  <<  >>


Slovak

» Restrict search to this language


English

» Restrict search to this language

Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
obrátiť sa na n-ho, aby urobil n-čo [dok.]to call on sb. to do sth.
idióm robiť okolo n-ho/ n-čoho veľký rozruch [nedok.]to make a big fuss about sb./sth.
dostať sa do konfliktu s n-ým/ n-čím [dok.]to come into conflict with sb./sth.
byť zaťažený na n-ho/ n-čo [nedok.] [mať v obľube]to be partial to sb./sth.
vyzerať n-ho/ n-čo [nedok.] [či sa neobjaví]to look out for sb./sth. [to show up]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [attitudes etc.]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [attitudes etc.]
nemať nič spoločné s n-ým/ n-čím [nedok.]to have nothing in common with sb./sth.
prebrať n-čo s n-ým [dok.] [ľud.: menej formálne]to take sth. up with sb. [coll.]
dostať n-čo z n-ho [dok.] [získať informáciu, obyč. s námahou]to elicit sth. from sb.
spomenúť si na n-ho/ n-čo [dok.] [začať myslieť na n-ho/ n-čo ]to think of sb./sth.
idióm byť zajedno s n-ým v n-čom [nedok.]to see eye to eye with sb. on sth.
lipnúť na n-kom/ n-čom [nedok.] [mať silný vzťah k n-mu/ n-čomu]to adhere to sb./sth.
navádzať n-ho na n-čo [nedok.] [nebezpečné, nenáležité a pod.]to egg sb. on to do sth.
vyvyšovať n-ho/ n-čo [nedok.] [prikladať väčší význam, vyššiu hodnotu než v skutočnosti]to elevate sb./sth.
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [feelings etc.]
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [feelings etc.]
idióm tlačiť na n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to put the heat on sb. to do sth.
zveriť n-mu n-čo [nedok.] [peniaze, úlohu, tajomstvo ap.]to entrust sth. to sb. [money, task, secret etc.]
vtesnať n-ho/ n-čo do n-čoho [dok.] [časového plánu ap.]to fit sb./sth. in
pomáhať n-mu v / pri n-čom / s n-čím [nedok.]to assist sb. in / with sth.
mať n-ho/ n-čoho plné zuby [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]to have had enough of sb./sth.
mať po krk n-ho/ n-čo [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]to have had enough of sb./sth.
vrhať zlé svetlo na n-ho/ n-čo [nedok.]to cast / throw / shed a bad / poor / lurid light on sb./sth.
očakávať prílet n-ho/ n-čoho [nedok.]to await sb.'s/ sth.'s arrival
mať pre n-ho/ n-čo slabosť [nedok.] [idióm]to have a soft spot for sb./sth. [idiom]
mať dosť n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]to have had one's fill of sb./sth. [idiom]
užiť si (až-až) n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]to have had one's fill of sb./sth. [idiom]
prihovárať sa u n-ho za n-ho [nedok.]to plead with sb. for sb.
prihovoriť sa u n-ho za n-ho [dok.]to intercede with sb. for sb.
chém. antimón {m} <Sb>antimony <Sb>
intervenovať u n-ho v prospech n-ho [dok./nedok.]to intercede with sb. on sb.'s behalf
plniť čo n-čím [nedok.]to fill (up) sth. with sth.
s úmyslom urobiť n-čowith a view to sth./ doing sth.
s cieľom urobiť n-čowith a view to sth./ doing sth.
premýšľať o n-čom / nad n-čím [nedok.]to ponder on sth. / over sth.
čerpať n-čo z n-čoho [nedok.] [obr.] [zo zdroja]to derive sth. from sth.
sústrediť n-čo do n-čoho [nedok.] [obr.] [energiu ap.]to channel sth. into sth.
zosúladiť n-čo s n-čím [dok.]to tie in sth. with sth.
prerobiť n-čo na n-čo [dok.]to convert sth. to/ into sth.
roztrhnúť si n-čo o n-čo [dok.]to tear sth. on sth.
dávať prednosť n-čomu pred n-čím [nedok.]to prefer sth. to sth.
prestavať n-čo na n-čo [dok.]to convert sth. to/ into sth.
Unverified vyklopiť n-čo do n-čoho [dok.]to tip sth. out into sth.
naplňovať n-čo n-čím [nedok.]to fill (up) sth. with sth.
zasunúť n-čo do n-čoho [dok.]to feed sth. into sth.
napĺňať n-čo n-čím [nedok.]to fill (up) sth. with sth.
vložiť n-čo do n-čoho [dok.]to feed sth. into sth.
položiť n-čo medzi n-čo [dok.]to interpose sth. between sth.
vymeniť n-čo za n-čo [dok.]to swap sth. for sth.
Previous page   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=to+fault+sb+sth
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.135 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement