All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   SK   HU   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   SQ   IS   RU   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: sth is a dime a thousand
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

sth is a dime a thousand in other languages:

Deutsch - Englisch

Dictionary Slovak English: sth is a dime a thousand

Translation 1 - 50 of 3049  >>

SlovakEnglish
Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
príslov. V núdzi poznáš priateľa.A friend in need is a friend indeed.
príslov. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.Fire is a good servant but a bad master.
idióm udať n-ho [dok.]to drop a dime on sb. [coll.]
film sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
udusiť oheň n-čím [dok.] [pokryť vrstvou n-čoho a tým zlikvidovať]to blanket fire with sth. [extinguish by covering with a layer of sth.]
je zbytočné robiť n-čoit is no use doing sth.
nemá cenu robiť n-čoit is no use doing sth.
je zbytočné robiť n-čothere is no use (in) doing sth.
nemá cenu robiť n-čothere is no use (in) doing sth.
nemá význam / zmysel robiť n-čoit is no use doing sth.
nemá význam / zmysel robiť n-čothere is no use (in) doing sth.
na účet n-hoon sb.'s dime [coll.]
n-o/ n-čo jesb./sth. is
n-čo n-mu ide [darí sa]sb. is good at sth.
netreba, aby n-o n-čo urobilthere is no need for sb. to do sth.
s cieľom urobiť n-čowith a view to sth./ doing sth.
s úmyslom urobiť n-čowith a view to sth./ doing sth.
tisícthousand
Je naňho žalostný pohľad. {noun}He is a sorry sight.
desaťtisícten thousand
stotisíchundred thousand
tisícone thousand
Panuje všeobecný názor, že ...There is a widespread belief (that) ...
vymyslieť n-čo [dok.]to work out sth. [find a solution]
príslov. Lepšie niečo ako nič.Half a loaf is better than none.
stať sa členom n-čohoto join sth. [become a member]
stotisícone hundred thousand
založiť n-čo [dok.] [nedbanlivo odložiť a nemôcť nájsť]to misplace sth.
práv. usvedčenie {n} z n-čoho [dokázanie viny a odsúdenie]conviction for sth.
zapnúť n-čo [dok.] [sponou, prackou]to buckle sth. [fasten with a buckle]
zapatrošiť n-čo [dok.] [ľud.] [nedbanlivo odložiť a nemôcť nájsť, stratiť]to misplace sth.
zašantročiť n-čo [dok.] [ľud.] [nedbanlivo odložiť a nemôcť nájsť, stratiť]to misplace sth.
obch. vyjednávať o n-čom [nedok.] [o cene ap.]to haggle over sth. [a price etc.]
Želáme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok.We wish you a merry Christmas and a happy New Year.
Unverified zvliecť n-čo [dok.] [zložiť z tela oblečenie]to take sth. off [remove a piece of clothing]
Unverified zvlieknuť n-čo [dok.] [zložiť z tela oblečenie]to take sth. off [remove a piece of clothing]
posteľ {f} [pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship o train]
vymyslieť si n-čo [dok.] [historku, lož a pod.]to make sth. up [invent: story, lie, etc.]
námor. žel. lôžko {n} [úzka posteľ pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship or train]
S prianim veselých Vianoc a šťastného nového roku od...Best wishes for a merry Christmas and a happy New Year from ...
vykúzliť n-čo [dok.]to conjure up sth. [of or as of a magician]
práv. zrušiť n-čo [dok.]to rescind sth. [a law, an order, an agreement, etc.]
vyvaliť veľa (peňazí) za n-čo [dok.]to splash out on sth. [Br.] [coll.] [to spend a lot of money]
príslov. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.A bird in the hand is worth two in the bush.
príslov. Lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti.A bird in the hand is worth two in the bush.
zapadnúť do n-čoho [dok.] [dobre sa prispôsobiť spoloč. prostrediu]to blend in / into sth. [adapt oneself well to a social environment]
navádzať n-ho na n-čo [nedok.] [nebezpečné, nenáležité a pod.]to egg sb. on to do sth.
vyzdvihnúť n-ho/ n-čo [dok.] [prísť po n-ho/ n-čo]to pick up sb./sth. [give sb. a lift, collect sth.]
čertovský [+ podst. meno]a heck of a [+ noun]
čertovsky [+ príd. meno]a heck of a [+ adj.]
Previous page   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=sth+is+a+dime+a+thousand
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.516 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement