All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   HU   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   IS   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: in+Knochen+spüren
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

in+Knochen+spüren in other languages:

Deutsch - Rumänisch
Add to ...

Dictionary Slovak English: in Knochen spüren

Translation 451 - 500 of 519  <<  >>


Slovak

» Restrict search to this language


English

» Restrict search to this language

Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
idióm kúpiť mačku vo vrecito buy a pig in a poke
idióm strkať hlavu do pieskuto hide one's head in the sand
pozbierať odvahu [nedok.]to take one's courage in both hands
v súlade s n-čím [hl. so zákonom, pravidlami ap.]in compliance with sth.
byť spolčený s n-ým [nedok.]to be in cahoots with sb. [coll.] [idiom]
Unverified byť v obľube u n-ho [nedok.]to be in favor with sb. [Am.]
Unverified tešiť sa obľube u n-ho [nedok.]to be in favor with sb. [Am.]
Unverified byť v obľube u n-ho [nedok.]to be in favour with sb. [Br.]
Unverified tešiť sa obľube u n-ho [nedok.]to be in favour with sb. [Br.]
fľasnúť n-ho [dok.] [dlaňou po líci] [aj: fľasknúť]to slap sb. in the face
príslov. Remeslo zlaté dno.A trade in hand finds gold in every land.
idióm polopatisticky [často han.] [podané jednoducho, ako po lopate]in words of one syllable
príslov. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.Never look a gift horse in the mouth.
príslov. Ani Rím nepostavili za jeden deň.Rome was not built in a day.
nemá význam / zmysel robiť n-čothere is no use (in) doing sth.
Ako sa to povie po anglicky?What do you call that in English?
byť po uši zamilovaný [nedok.]to be head over heels in love with sb.
byť zamilovaný po uši [nedok.]to be head over heels in love with sb.
idióm tešiť sa priazni (u) n-ho [nedok.]to be in sb.'s good graces
mať vo zvyku robiť n-čo [nedok.]to be in the habit of doing sth.
povedať n-čo vlastnými slovami [dok.]to say sth. in one's own words
v zhode s n-ým/ n-čímin accord with sb./sth.
za bieleho dňa {adv} [idióm]in broad daylight [idiom]
na počesť n-ho/ n-čohoin honor of sb./sth. [Am.]
na počesť n-ho/ n-čohoin honour of sb./sth. [Br.]
na pamiatku n-ho/ n-čohoin memory of sb./sth.
na pamiatku n-ho/ n-čoho {adv}in remembrance of sb./sth.
Unverified opovrhovať n-ým/ n-čím [nedok.]hold sb./sth. in contempt
zahĺbiť sa do n-čoho [dok.] [myšlienok, čítania ap.]to become engrossed in sth. [thoughts, reading etc.]
byť z najhoršieho von [nedok.] [idióm]to be in the clear [idiom]
Unverified nechať n-ho škvariť sa v pekle [dok.] [nedok.]to let sb. rot in hell [idiom]
raz za uhorský rok {adv} [idióm]once in a blue moon [idiom]
Unverified Na tom nie je ani zbla pravdy.There's not a jot truth in it.
idióm narodiť sa so striebornou lyžičkou v ústachto be born with a silver spoon in one's mouth
nábož. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku {noun} <ECAV>Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia
let. letový plán {m} podaný za letuflight plan filed in the air
práv. obviniť n-ho z účasti na n-čom [dok.]to implicate sb. in sth.
práv. poukázať na účasť n-ho na n-čom [dok.]to implicate sb. in sth.
vzbudiť záujem v n-kom o n-čo [dok.]to interest sb. in sth.
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [attitudes etc.]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [attitudes etc.]
vkladať dôveru do n-ho/ n-čoho [nedok.]to put trust in sb./sth.
dúchať s n-ým do jedného vreca [nedok.] [idióm]to be in cahoots with sb. [coll.] [idiom]
idióm zaťať sa [dok.] [stať sa tvrdohlavým, trvať sa svojom]to dig one's heels in
urobiť n-čo namiesto n-ho [dok.]to do sth. in sb.'s stead
Unverified dať n-čo na starosť n-muto give sth. in charge to sb.
visieť na vlásku [nedok.] [idióm] [byť neistý: život, osud ap.]to hang in the balance [idiom]
príslov. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.A bird in the hand is worth two in the bush.
príslov. Lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti.A bird in the hand is worth two in the bush.
príslov. Potme / V noci je každá krava čierna.All cats are gray in the dark / in the night. [Am.]
Previous page   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=in%2BKnochen%2Bsp%C3%BCren
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.262 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement