All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   HU   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   IS   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: duro [carne no tierna etc ]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

duro in other languages:

Deutsch - Spanisch

Dictionary Slovak English: duro [carne no tierna etc]

Translation 101 - 150 of 166  <<  >>

SlovakEnglish
Full phrase not found.
Did you mean duro[carnenotiernaetc]?
» Report missing translation
» duro[carnenotiernaetc]
Partial Matches
vyžarovať n-čo [dok.] [teplo, svetlo ap.]to emanate sth. [heat, light etc.]
zvolať n-čo [dok.] [konferenciu, schôdzu ap.]to convene sth. [conference, meeting etc.]
plášť {m} [obr.] [tajomstva, tmy ap.]shroud [fig.] [of mystery, darkness etc.]
príloha {f} [mejlu, listu a pod.]attachment [of an email, letter etc.]
rúško {n} [obr.] [tajomstva, tmy ap.]shroud [fig.] [of mystery, darkness etc.]
začiatok {m} [knihy, hry, sezóny ap.]opening [of the book, play, season etc.]
závoj {m} [obr.] [hmly, tajomstva ap.]shroud [fig.] [of fog, mystery etc.]
chodiť do [školy, kurzu a pod.] [nedok.]to attend [school, course etc.]
obch. jednať sa [nedok.] [o cene ap.]to haggle [over a price etc.]
naskytnúť sa [dok.] [príležitosť, možnosť ap.]to present itself [opportunity, possibility etc.]
plaziť sa [nedok.] [o hadovi a pod.]to slither [of snakes etc.]
podrobiť sa [dok.] [nariadeniu, rozsudku a pod.]to comply with [command, verdict etc.]
gastr. potrieť tukom [dok.] [plech na pečenie ap.]to grease [baking plate etc.]
odev zložiť si n-čo [dok.] [klobúk ap.]to take sth. off [hat etc.]
odrazový mostík {m} [obr.] [ku kariére ap.]stepping stone [fig.] [to a career etc.]
držať sa n-čoho [nedok.] [témy ap.]to stick to sth. [topic etc.]
nájsť (v sebe) [dok.] [odvahu, silu ap.]to summon (up) [courage, strength etc.]
skočiť do n-čoho [dok.] [vody ap.]to plunge into sth. [water etc.]
vyhnúť sa n-čomu [dok.]to duck sth. [coll.] [evade: responsibility etc.]
dodržiavať n-čo [nedok.] [predpisy, zákon ap.]to stick to sth. [rules, law etc.]
prijať [dok.] [s radosťou: návrh, myšlienku ap.]to embrace [accept willingly: proposal, idea etc.]
sfalšovať n-čo [dok.] [zápas, dostihy, voľby ap.]to fix sth. [match, race, election etc.]
utíchať [nedok.] [vietor, rozruch, potlesk a pod.]to die down [wind, sensation, applause etc.]
utíchnuť [dok.] [vietor, rozruch, potlesk a pod.]to die down [wind, sensation, applause etc.]
uvítať [dok.] [s radosťou prijať: návrh, myšlienku ap.]to embrace [accept willingly: proposal, idea etc.]
Unverified vylepiť [dok.] [verejne: plagát, oznam ap.]to put up [publicly by glueing: poster, notice etc.]
Unverified vyvesiť [dok.] [verejne: plagát, oznam, zástavu ap.]to put up [publicly: poster, notice, flag etc.]
správca {m} [urč. miesta: budovy, parku ap.]superintendent [supervisor, manager of a building, park etc.]
útulok {m} [pre bezdomovcov, opustené zvieratá ap.]shelter [for homeless people, abandoned animals etc.]
hlodať v n-kom [nedok.] [pochybnosť, obava ap.]to niggle at sb. [doubt, worry etc.]
zaoberať sa n-čím [nedok.] [podrobne sledovať]to follow up sth. [track development, results etc.]
bezpečný úkryt {m} [pre teroristov, agentov ap.]safe house [hideout for terrorists, agents etc.]
spreneveriť sa n-čomu [dok.] [svojim zásadám ap.]to compromise sth. [one's principles etc.]
obch. vyjednávať o n-čom [nedok.] [o cene ap.]to haggle over sth. [a price etc.]
farbiť n-čo [nedok.] [papier, sklo, textílie ap.]to stain sth. [dye paper, glass, textiles etc.]
vyostriť n-čo [dok.] [tlak, napätie, rétoriku ap.]to ratchet sth. up [pressure, tension, discourse etc.]
Unverified zahasiť n-čo [dok.] [oheň, sviečku, cigaretu ap.]to snuff sth. out [fire, candle, cigarette etc.]
zbierať n-čo [nedok.] [huby, bobuľové ovocie, bylinky ap.]to pick sth. [mushrooms, berries, herbs etc.]
šport tanec zostava {f} [súbor krokov: gymnastická, tanečná ap.]routine [a set sequence of steps in dancing, gymnastics etc.]
vymyslieť si n-čo [dok.] [historku, lož a pod.]to make sth. up [invent: story, lie, etc.]
prúdiť z n-čoho [dok.] [teplo, svetlo, vôňa ap.]to emanate from sth. [heat, light, scent etc.]
vychádzať z n-čoho [dok.] [teplo, svetlo, vôňa ap.]to emanate from sth. [heat, light, scent etc.]
zahĺbiť sa do n-čoho [dok.] [myšlienok, čítania ap.]to become engrossed in sth. [thoughts, reading etc.]
odoprieť n-mu n-čo [dok.]to refuse sb. sth. [request etc.]
rozlúsknuť [dok.] [orech ap.] [aj obr.: problém]to crack [nut etc.] [also fig.: problem]
využiť n-čo [dok.] [prírodné zdroje, energiu ap.]to harness sth. [make use of] [natural sources, energy etc.]
práv. zrušiť n-čo [dok.]to rescind sth. [a law, an order, an agreement, etc.]
hry šport eso {n} [karty; tenis, golf ap.]ace [in card games; tennis, golf etc.]
správca {m} [urč. miesta: budovy, parku, školy ap.]super [Am.] [coll.] [superintendent: supervisor, manager of a building, park etc.]
vyhnúť sa n-čomu [dok.] [nepríjemnej povinnosti ap.]to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty etc.]
Previous page   | 1 | 2 | 3 | 4 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=duro+%5Bcarne+no+tierna+etc+%5D
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.059 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement