All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   FI   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: at sb 's desire
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

Dictionary Slovak English: at sb 's desire

Translation 1851 - 1896 of 1896  <<

SlovakEnglish
Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
úpenlivo prosiť n-ho, aby urobil n-čo ...to beseech sb. to do sth. ...
práv. uznať n-ho za vinného z n-čoho [dok.]to find sb. guilty of sth.
vyrukovať s pravdou o n-čom [dok.] [idióm]to come clean about sth. [idiom]
šport rozobrať n-ho [dok.] [ľud.] [premôcť súpera s prevahou, skúseným výkonom]to pick apart sb. [idiom] [overcome a rival by skilled execution]
Unverified vyvyšovať n-ho/ n-čo [nedok.] [prikladať väčší význam, vyššiu hodnotu než v skutočnosti]to elevate sb./sth.
zveriť n-mu n-čo [nedok.] [peniaze, úlohu, tajomstvo ap.]to entrust sth. to sb. [money, task, secret etc.]
navádzať n-ho na n-čo [nedok.] [nebezpečné, nenáležité a pod.]to egg sb. on to do sth.
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [feelings etc.]
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [feelings etc.]
idióm zaťať sa [dok.] [stať sa tvrdohlavým, trvať sa svojom]to dig one's heels in
lipnúť na n-kom/ n-čom [nedok.] [mať silný vzťah k n-mu/ n-čomu]to adhere to sb./sth.
mať po krk n-ho/ n-čo [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]to have had enough of sb./sth.
nevedieť si rady [nedok.] [idióm]to be at a loss [idiom]
obrátiť sa na n-ho [nedok.] [hl. s prosbou o pomoc ap.]to reach out to sb. [esp. Am.] [seeking help etc.]
predierať sa n-čím/ cez n-čo [nedok.]to make one's way through sth.
spomenúť si na n-ho/ n-čo [dok.] [začať myslieť na n-ho/ n-čo ]to think of sb./sth.
vtesnať n-ho/ n-čo do n-čoho [dok.] [časového plánu ap.]to fit sb./sth. in
geogr. pol. Kórejská ľudovodemokratická republika {f} <KĽDR> [Severná Kórea]Democratic People's Republic of Korea <DPRK> [North Korea]
mať eso v rukáve [nedok.] [idióm]to have an ace up one's sleeve [idiom]
mať n-ho/ n-čoho plné zuby [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]to have had enough of sb./sth.
idióm tlačiť na n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to put the heat on sb. to do sth.
zožierať sa kvôli n-čomu / pre n-čo [nedok.]to fret at / about / over sth.
obchytkávať n-ho [nedok.] [hl. spôsobom, kt. je nevhodný al. nežiaduci]to be handsy with sb. [mostly in a way that is inappropriate or unwanted]
idióm držať n-ho nakrátko [nedok.] [prísne vychovávať, nedovoliť priveľa]to have sb. on a tight leash [to maintain close control over a person's activities]
idióm držať n-ho nakrátko [nedok.] [prísne vychovávať, nedovoliť priveľa]to keep sb. on a short leash [to maintain close control over a person's activities]
geogr. jednotka metrov nad morom <m n. m.>metres above sea level <MASL / m a.s.l.> [Br.]
geogr. jednotka metrov nad morom <m.n.m.>meters above sea level [Am.] <MASL / m a.s.l.>
mať pre n-ho/ n-čo slabosť [nedok.] [idióm]to have a soft spot for sb./sth. [idiom]
To nie je na mne. [ľud.] [O tom nerozhodujem ja.]It's not my call. [coll.] [It's not my decision.]
prisúdiť n-čo n-mu/ n-čomu [dok.] [pripísať]to attribute sth. to sb./sth.
prisudzovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.] [pripisovať]to attribute sth. to sb./sth.
uvoľniť n-ho/ n-čo na n-čo [dok.]to free (up) sb./sth. for sth.
zosúladiť n-čo s n-čím [dok.]to tie in sth. with sth.
ušetriť n-ho/ n-čo od n-čoho [dok.]to spare sb./sth. from sth.
zaradiť n-ho/ n-čo do n-čoho [dok.]to include sb./sth. in sth.
prieviesť n-ho/ n-čo na pokraj n-čoho [dok.]to bring sb./sth. to the verge of sth.
S prianim veselých Vianoc a šťastného nového roku od...Best wishes for a merry Christmas and a happy New Year from ...
prispieť svojou troškou (do mlyna) [dok.] [idióm]to do one's bit [idiom]
pripísať n-čo n-mu/ n-čomu [dok.]to ascribe sth. to sb./sth.
pripísať n-čo n-mu/ n-čomu [dok.]to attribute sth. to sb./sth.
pripisovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.]to ascribe sth. to sb./sth.
pripisovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.]to attribute sth. to sb./sth.
prisudzovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.]to ascribe sth. to sb./sth.
vystaviť n-ho/ n-čo n-čomu [dok.]to expose sb./sth. to sth.
začleniť n-ho/ n-čo do n-čohoto include sb./sth. in sth.
vo {prep} [+lok.] [pred v-, f-, pred skup. spoluhlások s -v-, -f- a v niekt. spojeniach]at
Previous page   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=at+sb+%27s+desire
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.216 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers