All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: að kyssa e n e ð
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

Dictionary Slovak English: að kyssa e n e ð

Translation 1 - 50 of 4092  >>

SlovakEnglish
Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
dobiehať n-ho [nedok.]to gain on sb. [e.g. in chase]
doháňať n-ho [nedok.]to gain on sb. [e.g. in chase]
leštiť n-čo [dok.]to shine sth. [polish] [e.g. shoes, silverware]
lúhovať n-čo [nedok.] [čaj ap.]to infuse sth. [e.g. tea]
učičíkať n-ho [dok.] [dieťa ap.]to soothe sb. [e.g. child]
vyleštiť n-čo [dok.]to shine sth. [polish] [e.g. shoes, silverware]
vylúhovať n-čo [dok.] [čaj ap.]to infuse sth. [e.g. tea]
oškrabať n-čo [dok.] [špinu ap.]to scrub sth. off [e.g. dirt]
oškrabávať n-čo [nedok.] [špinu ap.]to scrub sth. off [e.g. dirt]
oškrabovať n-čo [nedok.] [špinu ap.]to scrub sth. off [e.g. dirt]
oškriabať n-čo [dok.] [špinu ap.]to scrub sth. off [e.g. dirt]
práv. zriecť sa n-čoho [dok.] [nároku ap.]to waive sth. [claim e.g.]
nahlodať n-čo [dok.] [obr.] [napr. dôveru]to erode sth. [fig.] [e.g. confidence]
odpracovať si n-čo [dok.] [dlh ap.]to work sth. off [e.g. debts]
odrobiť si n-čo [dok.] [dlh ap.]to work sth. off [e.g. debts]
vyhnúť sa n-čomu [dok.] [otázke ap.]to parry sth. [evade: e.g. question]
vyhýbať sa n-čomu [nedok.] [otázkam ap.]to parry sth. [evade: e.g. question]
odstrániť jadrovník z n-čoho [dok.] [napr. z jablka]to core sth. [e.g. apple]
byť viazaný n-čím [nedok.] [zmluvou, ponukou ap.]to be bound by sth. [e.g. contract, offer]
narušiť n-čo [dok.] [obr.] [napr. vzťah, vieru, dôveru]to erode sth. [fig.] [e.g. relationship, belief, confidence]
vyhnúť sa n-čomu [dok.] [nepríjemnej povinnosti ap.]to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty etc.]
vyzuť sa z n-čoho [dok.] [ľud.] [z nepríjemnej povinnosti ap.]to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty etc.]
ozvať sa n-mu [dok.] [telefonicky, SMS správou al. e-mailom]to ping sb. [coll.] [by a phone, text message or an email]
vykrútiť sa z n-čoho [dok.] [vyhnúť sa napr. nepríjemnej povinnosti, hl. výhovorkami]to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty, esp. by means of excuse]
ochrániť n-ho/ n-čo pred n-ým/ n-čím [dok.]to protect sb./sth. from sb./sth.
uprednostňovať n-ho/ n-čo pred n-ým/ n-čím [nedok.]to prefer sb./sth. to sb./sth.
prirovnať n-ho/ n-čo k n-mu/ n-čomu [dok.]to compare sb./sth. to sb./sth.
prirovnať n-ho/ n-čo k n-mu/ n-čomu [dok.]to liken sb./sth. to sb./sth.
pomýliť si n-ho/ n-čo s n-ým/ n-čím [dok.]to mix up sb./sth. with sb./sth.
chrániť n-ho/ n-čo pred n-ým/ n-čímto guard sb./sth. from sb./sth.
pomenovať n-ho/ n-čo po n-kom/ n-čomto name sb./sth. after sb./sth.
považovať n-ho/ n-čo za n-ho/ n-čo [nedok.]to look on sb./sth. as sb./sth.
odlíšiť n-ho/ n-čo od n-ho/ n-čoho [dok.]to differentiate sb./sth. from sb./sth.
zatriasť n-ho/ n-ým / n-čím [dok.]to shake sb./sth.
naučiť n-ho n-čo / n-čomu [dok.]to teach sb. sth.
páchnuť n-čím / od n-čoho / po n-čom [nedok.]to smell of sth.
smrdieť n-čím / od n-čoho / po n-čom [nedok.]to smell of sth.
vtesnať n-ho/ n-čo do n-čoho [dok.] [časového plánu ap.]to fit sb./sth. in
pomáhať n-mu v / pri n-čom / s n-čím [nedok.]to assist sb. in / with sth.
uvoľniť n-ho/ n-čo na n-čo [dok.]to free (up) sb./sth. for sth.
deliť sa o n-ho / n-čo s n-ým [nedok.]to share sb. /sth. with sb.
mať n-čo spoločné s n-ým/ n-čím [nedok.]to have sth. in common with sb./sth.
odporúčať n-ho/ n-čo n-mu [nedok.]to commend sb./sth. to sb. [formal]
pretlačiť n-ho/ n-čo cez n-čo [dok.]to squeeze sb./sth. through sth.
prisúdiť n-čo n-mu/ n-čomu [dok.] [pripísať]to attribute sth. to sb./sth.
prisudzovať n-čo n-mu/ n-čomu [nedok.] [pripisovať]to attribute sth. to sb./sth.
vystríhať n-ho pred n-ým/ n-čím [nedok.]to caution sb. against sb./sth.
neznášať n-ho/ n-čo kvôli n-čomu [nedok.]to resent sb./sth. for sth.
ponárať n-ho/ n-čo do n-čoho [nedok.]to immerse sb./sth. in sth.
ponoriť n-ho/ n-čo do n-čoho [dok.]to immerse sb./sth. in sth.
Previous page   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=a%C3%B0+kyssa+e+n+e+%C3%B0
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.310 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement