All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: Click to enlarge
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

Click to enlarge in other languages:

Deutsch - Englisch

Dictionary Slovak English: Click to enlarge

Translation 601 - 650 of 680  <<  >>

SlovakEnglish
Partial Matches
len-len to stihnúť [dok.]to cut it fine [idiom]
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to incite sb. to do sth.
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to urge sb. to do sth.
nariadiť n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]to enjoin sb. to do sth. ...
naznačiť n-mu, aby urobil n-čo [dok.]to gesture to sb. to do sth.
nechať si n-čo pre seba [nedok.] [idióm]to keep sth. to oneself [idiom]
nútiť n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to compel sb. to do sth.
padnúť za obeť n-mu/ n-čomu [dok.]to fall victim to sb./sth.
prikázať n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]to enjoin sb. to do sth. ...
pripomenúť n-mu, aby urobil n-čo [dok.]to remind sb. to do sth.
rozkázať n-mu, aby urobil n-čo ... [dok.]to enjoin sb. to do sth. ...
stať sa obeťou n-ho/ n-čoho [dok.]to fall victim to sb./sth.
vyjsť na psí tridsiatok [idióm] [prísť o majetok, skrachovať]to go to pot [idiom]
vyzývať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to urge sb. to do sth.
zaväzovať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to bind sb. to do sth.
zmieňovať sa o n-kom/ n-čom [nedok.]to refer to sb./sth.
Čo je (to) s tebou?What's the matter with you?
Na tom nič nie je. [Je to ľahké.]There's nothing to it. [It is very simple, easy etc.]
stihnúť to len tak-tak [dok.]to cut it fine [idiom]
úpenlivo prosiť n-ho, aby urobil n-čo ...to beseech sb. to do sth. ...
naviesť n-ho na n-čo [dok.]to put sb. up to sth. [to encourage to do sth.]
netreba, aby n-o n-čo urobilthere is no need for sb. to do sth.
byť zameraný na n-ho / n-čo [nedok.]to be geared to / towards sb./sth.
byť zaťažený na n-ho/ n-čo [nedok.] [mať v obľube]to be partial to sb./sth.
dať n-čo na starosť n-mu [dok.]to give sth. in charge to sb.
admin. dať n-mu n-čo na vedomie [dok.]to bring sth. to the attention of sb.
prižmúriť oči nad n-čím [dok.] [idióm]to turn a blind eye to sth. [idiom]
zdôveriť sa n-mu s n-čím [dok.] [s tajomstvom ap.]to confide sth. to sb.
zveriť sa n-mu s n-čím [dok.] [s tajomstvom ap.]to confide sth. to sb.
držať sa litery zákona [nedok.] [idióm]stick to the letter of the law [idiom]
mať drzosť urobiť n-čo [nedok.] [idióm]to have the nerve to do sth. [idiom]
nabádať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to egg sb. on to do sth.
prehovárať n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to prevail on / upon sb. to do sth.
prehovoriť n-ho, aby urobil n-čo [dok.]to prevail on / upon sb. to do sth.
prihrievať si svoju polievočku [nedok.] [idióm] [sledovať vlastné záujmy]to have an ax to grind [Am.] [idiom]
prihrievať si svoju polievočku [nedok.] [idióm] [sledovať vlastné záujmy]to have an axe to grind [idiom]
vyzvať n-ho, aby urobil n-čo [dok.]to bid sb. (to) do sth. [literary]
vyzvať n-ho, aby urobil n-čo [dok.]to call on sb. to do sth.
mi to lezie hore krkom. [idióm]I am sick (and tired) of it. [idióm]
ísť z extrému do extrému [nedok.] [idióm]to go from one extreme to the other [idiom]
naliehať na n-ho, aby urobil n-čo [nedok.]to urge sb. to do sth.
nemať to v hlave (celkom) v poriadku [nedok.] [idióm]to have a screw loose [coll.] [idiom]
obrátiť sa na n-ho, aby urobil n-čo [dok.]to call on sb. to do sth.
zveriť n-mu n-čo [nedok.] [peniaze, úlohu, tajomstvo ap.]to entrust sth. to sb. [money, task, secret etc.]
navádzať n-ho na n-čo [nedok.] [nebezpečné, nenáležité a pod.]to egg sb. on to do sth.
lipnúť na n-kom/ n-čom [nedok.] [mať silný vzťah k n-mu/ n-čomu]to adhere to sb./sth.
obrátiť sa na n-ho [nedok.] [hl. s prosbou o pomoc ap.]to reach out to sb. [esp. Am.] [seeking help etc.]
dostať čo komu patrí [dok.] [zaslúžiť si, hl. n-čo nepríjemné] [idióm]to get what is coming to one [idiom]
To nie je na mne. [ľud.] [O tom nerozhodujem ja.]It's not my call. [coll.] [It's not my decision.]
idióm byť zajedno s n-ým v n-čom [nedok.]to see eye to eye with sb. on sth.
Previous page   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=Click+to+enlarge
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.043 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement