All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   FI   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: Ausbruch [der Gefühle etc ]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!

Ausbruch in other languages:

Deutsch - Englisch

Dictionary Slovak English: Ausbruch [der Gefühle etc]

Translation 101 - 147 of 147  <<

SlovakEnglish
Full phrase not found.» Report missing translation
Partial Matches
prijať [dok.] [s radosťou: návrh, myšlienku ap.]to embrace [accept willingly: proposal, idea etc.]
uplynúť [dok.] [vymedzený čas, lehota a pod.]to expire [limited time, term, etc.]
utíchať [nedok.] [vietor, rozruch, potlesk a pod.]to die down [wind, sensation, applause etc.]
utíchnuť [dok.] [vietor, rozruch, potlesk a pod.]to die down [wind, sensation, applause etc.]
zvolať n-čo [dok.] [konferenciu, schôdzu ap.]to convene sth. [conference, meeting etc.]
začiatok {m} [knihy, hry, sezóny ap.]opening [of the book, play, season etc.]
podrobiť sa [dok.] [nariadeniu, rozsudku a pod.]to comply with [command, verdict etc.]
bezpečný úkryt {m} [pre teroristov, agentov ap.]safe house [hideout for terrorists, agents etc.]
odrazový mostík {m} [obr.] [ku kariére ap.]stepping stone [fig.] [to a career etc.]
držať sa n-čoho [nedok.] [témy ap.]to stick to sth. [topic etc.]
nájsť (v sebe) [dok.] [odvahu, silu ap.]to summon (up) [courage, strength etc.]
skočiť do n-čoho [dok.] [vody ap.]to plunge into sth. [water etc.]
sfalšovať n-čo [dok.] [zápas, dostihy, voľby ap.]to fix sth. [match, race, election etc.]
uvítať [dok.] [s radosťou prijať: návrh, myšlienku ap.]to embrace [accept willingly: proposal, idea etc.]
správca {m} [urč. miesta: budovy, parku ap.]superintendent [supervisor, manager of a building, park etc.]
hlodať v n-kom [nedok.] [pochybnosť, obava ap.]to niggle at sb. [doubt, worry etc.]
zaoberať sa n-čím [nedok.] [podrobne sledovať]to follow up sth. [track development, results etc.]
spreneveriť sa n-čomu [dok.] [svojim zásadám ap.]to compromise sth. [one's principles etc.]
obch. vyjednávať o n-čom [nedok.] [o cene ap.]to haggle over sth. [a price etc.]
farbiť n-čo [nedok.] [papier, sklo, textílie ap.]to stain sth. [dye paper, glass, textiles etc.]
odoprieť n-mu n-čo [dok.]to refuse sb. sth. [request etc.]
vyostriť n-čo [dok.] [tlak, napätie, rétoriku ap.]to ratchet sth. up [pressure, tension, discourse etc.]
šport tanec zostava {f} [súbor krokov: gymnastická, tanečná ap.]routine [a set sequence of steps in dancing, gymnastics etc.]
vymyslieť si n-čo [dok.] [historku, lož a pod.]to make sth. up [invent: story, lie, etc.]
zahĺbiť sa do n-čoho [dok.] [myšlienok, čítania ap.]to become engrossed in sth. [thoughts, reading etc.]
rozlúsknuť [dok.] [orech ap.] [aj obr.: problém]to crack [nut etc.] [also fig.: problem]
využiť n-čo [dok.] [prírodné zdroje, energiu ap.]to harness sth. [make use of] [natural sources, energy etc.]
práv. zrušiť n-čo [dok.]to rescind sth. [a law, an order, an agreement, etc.]
hry šport eso {n} [karty; tenis, golf ap.]ace [in card games; tennis, golf etc.]
správca {m} [urč. miesta: budovy, parku, školy ap.]super [Am.] [coll.] [superintendent: supervisor, manager of a building, park etc.]
vyhnúť sa n-čomu [dok.] [nepríjemnej povinnosti ap.]to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty etc.]
Na tom nič nie je. [Je to ľahké.]There's nothing to it. [It is very simple, easy etc.]
spôsobiť n-mu n-čo [dok.] [škodu ap.]to inflict sth. on / upon sb. [damage etc.]
uložiť n-mu n-čo [dok.] [trest ap.]to inflict sth. on / upon sb. [punishment etc.]
uštedriť n-mu n-čo [dok.] [ranu ap.]to inflict sth. on / upon sb. [blow etc.]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [attitudes etc.]
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [attitudes etc.]
stav. potrubie {n}plumbing [system of pipes, tanks, fittings, etc. required for the water supply, heating, and sanitation in a building]
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instil sth. in / into sb. [Br.] [feelings etc.]
vyvolať n-čo v n-kom [dok.] [pocity ap.]to instill sth. in / into sb. [Am.] [feelings etc.]
stav. potrubné vedenie {n}plumbing [system of pipes, tanks, fittings, etc. required for the water supply, heating, and sanitation in a building]
obrátiť sa na n-ho [nedok.] [hl. s prosbou o pomoc ap.]to reach out to sb. [esp. Am.] [seeking help etc.]
vyzuť sa z n-čoho [dok.] [ľud.] [z nepríjemnej povinnosti ap.]to get out of sth. [avoid i.e. unpleasant duty etc.]
Unverified povoliť [dok.] [dať sa obmäkčiť; aj: zmierniť sa]to relent [finally agree after refusing; also: become less determined, strong etc.]
zveriť n-mu n-čo [nedok.] [peniaze, úlohu, tajomstvo ap.]to entrust sth. to sb. [money, task, secret etc.]
byť celý bez seba (od n-čoho) [nedok.] [od zlosti, vzrušenia, radosti ap.]to be beside oneself (with sth.) [with rage, excitement, joy, etc.]
film sfilmovať n-čo [dok.] [filmovo spracovať: román ap.]to film sth. [reproduce in the form of a motion picture: a novel etc.]
Previous page   | 1 | 2 | 3 |   Next page
Feel free to link to this translation! Permanent link: https://ensk.dict.cc/?s=Ausbruch+%5Bder+Gef%C3%BChle+etc+%5D
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.095 sec

 

Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers